New
SKU 1200-0249

Riya White Tray Set of 2

  • Riya White Tray Set of 2 Riya White Tray Set of 2
  • Riya White Tray Set of 2 Riya White Tray Set of 2
Dimensions: H: 2.5, 2.5" Dia: 12, 18"
Availability Sign In / Apply to See Details